Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Reizing-stars.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Reizing-stars.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Reizing-stars.nl verstrekt. Reizing-stars.nl kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw e-mailadres

WAAROM Reizing-stars.nl GEGEVENS NODIG HEEFT

Reizing-stars.nl verwerkt uw persoonsgegevens per e-mail om u in kennis te stellen van een nieuw
reisverslag.

HOE LANG Reizing-stars.nl GEGEVENS BEWAART

Reizing-stars.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Reizing-stars.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Reizing-stars.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Reizing-stars.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het onderstaand contactformulier en via de link onderaan de mailing
die u als geïnteresseerde heeft ontvangen. Reizing-stars.nl
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Reizing-stars.nl
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Reizing-stars.nl op via
het contactformulier. www.reizing-stars.nl is een website van Riet de Groote. Reizing-stars.nl is
via het onderstaand contactformulier te bereiken.